کلینیک درمان اعتیاد کیهان در اصفهان

فعالیت: درمان اعتیاد به کلیه مواد مخدر و محرک مشاوره سم زدایی و تنفرزایی به کلیه مواد مخدر و محرک درمان بیماری های زمینه ای اعتیاد شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۴ تا ۸ بعدازظهر

تلفن: 03136225645

 اصفهان , خیابان شیخ صدوق شمالی , کوچه ۴۸

R