فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان – اصفهان

مدیریت : دکتر فرشته شکیبایی
فعالیت :
فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان اختلال پیش فعالی – کم توجهی – افسردگی –اضطراب وسواس – اُفت تحصیلی – اختلالات تَکَلُمی – اوتیسم عقب ماندگی ذهنی – اختلاف زناشویی – اختلال یادگیری – تیک روزهای کاری:شنبه ، دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه – ساعت: 17:30 الی 21

توض