مطب دکتر فاطمه عباسیان – اصفهان

بورد تخصصی  قلب و عروق

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

تلفن تماس:

03132660567

اصفهان – خیابان بزرگمهر – خیابان هشت بهشت غربی – ساخ