متخصص بیماری های داخلی ،دیابت ، کبد و گوارش ، ریه ) عضو انجمن دیابت ایران –  تهران


دکتر سهیلا حسن زاده

رژیم درمانی انجام تست تنفسی (اسپیرومتری ) جهت تشخیص سریع آسم و بیماری های تنفسی مشاوره رژیم درمانی برای بیماران دیابتی ، دیابت بارداری ، دوران شیردهی ، کلیوی ، فشار خون ، کاه