مطب تخصصی طبی فیزیکی توانبخشی – دکتر سلمان فلاح – اصفهان


مدیریت :دکتر سلمان فلاح

تشخیص و درمان بیماریهای عضلانی،استخوان،مفاصل و دیسک های ستون فقرات
شاک ویوتراپی
ازون تراپی
نوار عص