متخصص کودکان و نوزادان – دکتر کسائیان – اصفهان


مدیریت : دکتر علی محمد کسائیان

فعالیت :

• متخصص کودکان و نوزادان

• فوتوتراپی نوزادان

• آزمایش پوستی زردی

• درمان بیماریهای کودکان و نوزادان

• روزهای کاری:همه روزه غیر از پنج