متخصص نوزادان و کودکان – اصفهان


مدیریت : دکتر پریسا ایروانی

فعالیت :

بیماریهای نوزادان،کودکان و نوجوانان

مشاوره رشد و تکاملی

دارای بورد تخصصی

روزهای کاری:شنبه و چهارشنبه 9:30 الی 13 و دوشنبه 16:30 الی 20