لابراتور دندان سازی دکتر فاضل – اصفهان


سید صدر الدین فاضل

ساخت پروتزهای متحرک متکی به ایمپلنت تکنسین بخش متحرک دانشکده دندانپزشکی اصفهان کامل- اکریلیک- کرم کبالت- نایت گارد سخت و نرم

شماره های تماس :
031-34454532
091390210