رادیولوژی تخصصی فک و دهان و صورت دکتر مهناز شیخی – اصفهان


دکتر مهناز شیخی

متخصص رادیولوژی تخصصی فک و دهان و صورت انجام رادیوگرافی های ناحیه صورت توموگرافی (CBCT)