دکترای حرفه ای کایرو پراکتیک – دکترمسعود اعتدالی – اصفهان

مدیریت : آقای دکترمسعوداعتدالی
فعالیت :
درمان دردهای سیاتیک ، دیسک کمرو گردن
ناراحتی های ستون فقرات و مفاصل
روزهای کاری :روزهای زوج ساعت8:30الی 12 و15الی19
یکشنبه و سه شنبه 15 الی 19

توضیح