درمانگاه دندانپزشکی دکتر سلامتی – اصفهان


دکتر سید مجتبی سلامتی

عصب کشی ، ترمیم با مواد همرنگ ، روکش چینی ، پروتزهای متحرک ، جراحی دندان ، طرح لبخند و رادیولوژی د